ładuję ...
[]

Cennik

Cennik dotyczy wyłącznie kosztów miesięcznych związanych z podpisaniem umowy pomiędzy Operatoram a firmą do której przypisana jest licencja. Użytkownik któremu przydzielono dostęp w ramach licencji nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykorzystaniem oprogramowania.

Cena podstawowej usługi

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi jest zależny od liczby wprowadzonych osób świadczacych pracę zakwalifikowanych jako pracujące oraz liczbę wprowadzonych firm.

Minimalny abonament miesięczny wynosi 130zł (5% minimalnego wynagrodzenia) netto

Koszt pierwszych 40 pracowników dla każdej wprowadzonej firmy wyniesie 0,50zł za każdego pracownika. Koszt każdego następnego pracownika powyżej tego limitu wyniesie 1,00zł. W przypadku nie wykorzystania limitu w jednej z firm, istnieje możliwość wykorzystania tego limitu w innej firmie.

Podstawy obliczania abonamentu :

  1. każda aktywna firma z pracownikami- 5,00zł netto
  2. osoba świadcząca pracę - 0,25zł netto
  3. osoba świadcząca pracę - nadmiarowa * - 0,50zł netto

*Osoby nadmiarowe to osoby zatrudnione po osiągnięciu limitu 40 pracowników w firmie lub dodatkowego limitu w przypadku nie wykorzystania podstawowego limitu w innych firmach.


Kalkulator - sprawdź kwotę

  

W przypadku wysokiego kosztu abonamentu (>1000PLN) prosimy o bezpośredni kontakt biuro@ksw.opole.pl w celu negocjacji indywidualnych warunków umowy


Usługi dodatkowe

  1. Dopisanie dodatkowych rozszerzeń na potrzeby użytkownika od 1000zł netto
  2. Skonfigurowanie systemu z platformą szkoleniową usługobiorcy (Moodle) - 1000zł netto