ładuję ...
[]

Cennik

Cennik dotyczy wyłącznie kosztów miesięcznych związanych z podpisaniem umowy pomiędzy Operatoram a firmą do której przypisana jest licencja. Użytkownik któremu przydzielono dostęp w ramach licencji nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykorzystaniem oprogramowania.

Cena podstawowej usługi

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi jest zależny od liczby wprowadzonych osób świadczacych pracę zakwalifikowanych jako pracujące oraz liczbę wprowadzonych firm.

Minimalny abonament miesięczny wynosi 100zł netto

Koszt pierwszych 40 pracowników dla każdej wprowadzonej firmy wyniesie 0,25zł za każdego pracownika. Koszt każdego następnego pracownika powyżej tego limitu wyniesie 1,00zł. W przypadku nie wykorzystania limitu w jednej z firm, istnieje możliwość wykorzystania tego limitu w innej firmie.

Podstawy obliczania abonamentu :

  1. każda wprowadzona firma - 5,00zł netto
  2. osoba świadcząca pracę - 0,25zł netto
  3. osoba świadcząca pracę - nadmiarowa * - 1,00zł netto
  4. konta i subkonta w systemie - bez limitu

*Osoby nadmiarowe to osoby zatrudnione po osiągnięciu limitu 40 pracowników w firmie lub dodatkowego limitu w przypadku nie wykorzystania podstawowego limitu w innych firmach.


Kalkulator - sprawdź kwotę

  

W przypadku wysokiego kosztu abonamentu (>1000PLN) prosimy o bezpośredni kontakt biuro@ksw.opole.pl w celu negocjacji indywidualnych warunków umowy


Usługi dodatkowe

  1. Dopisanie dodatkowych rozszerzeń na potrzeby użytkownika od 1000zł netto
  2. Skonfigurowanie systemu z platformą szkoleniową usługobiorcy (Moodle) - 1000zł netto